• Електро-удължение за датчика и мотора на вентилатора при десни хидравлични връзки.
  • За модели Bi2 Smart SL ≥ 800 и Bi2 Smart SLR ≥ 800
  • За модели Bi2 Smart S1 SL ≥ 800 и Bi2 Smart S1 SLR ≥ 800
  • За модели Bi2 Naked SL ≥ 800


60.00лв.
01 Функции
03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Съвместимост модели ≥ 800 Bi2 Smart SL
Съвместимост модели ≥ 800 Bi2 Smart SLR
Съвместимост модели ≥ 800 Bi2 Smart S1 SL
Съвместимост модели ≥ 800 Bi2 Smart S1 SLR
Съвместимост модели ≥ 800 Bi2 Naked SLI
Аксесоари