• Трипътният вентил е задължителна част от оборудването за сплит термопомпи Hydrolution с БГВ
  • Присъединителен размер: Ø22mm
  • Максимален товар: 11kW (свързва се и се контролира от RC-HY-20/40-W)
  • Трипътният превключващ вентил не е нужен при термопомпи Hydrolution All-In-One


324.00лв.
01 Функции
02 Описание

Трипътен разпределителен вентил VST

Реверсивният трипътен разпределителен вентил VST позволява да използвате аксесоари за топла вода в различни системи с термопомпи HYDROLUTION на Mitsubishi Heavy Industries. Вентилът се състои от две части: ел. мотор на клапана + реверсивен клапан. За производството на битова гореща вода се изисква бойлер за гореща вода, например PT300, PT500 или алтернатива на друг производител.

partial image

Приложение на VST

При нужда от гореща вода потокът на зареждане се насочва към бойлера за гореща вода с помощта на реверсивния вентил (QN10). В други случаи потокът на зареждане се контролира през останалите части на системата. Приложената диаграма представя нагледно функцията и приложението на трипътния разпределителен вентил VST.

BT6: Сензор гореща вода (битова)

CP1: Бойлер за БГВ (PT300, PT500 или алтернатива на друг производител)

EB2: Допълнителен ел. нагревател за топла вода

HQ1: Филтър за твърди частици

QM31/32: Спирателен кран

QN10: Трипътен разпределителен вентил VST

XL3: Връзка за битова стедуна вода

XL4: Връзка за битова гореща вода

partial image

Монтаж на VST

Трипътният вентил VST(QN10) винаги се монтира между източника на топлина и бойлера за гореща вода/останалата част от системата. В режим на стартиране, без управляващо напрежение, реверсивният вентил трябва да е отворен към останалата част от системата. При подаване на управляващо напрежение реверсивният вентил се отваря към бойлера за топла вода. Монтажът се изпълнява както следва:

1. Закрепете двигателя на клапана (A) със заводски монтирана шина (B) на клапана. Вижте прикрепеното изображение.

2. Натиснете двигателя на клапана надолу, докато чуете щракване. След това двигателят се заключва към клапана.

3. Издърпайте шината (B) и я отстранете. Вижте прикрепеното изображение.

partial image

Захранване на VST

Електрическата инсталация и обслужването трябва да се извършват под надзора на квалифициран електротехник. Прекъснете тока с прекъсвача, преди да извършите каквото и да е обслужване. Електрическа инсталация и окабеляването трябва да се извърши в съответствие с действащите разпоредби. Двигателя на клапана се подвързва по показания начин и се свързва към управление RC-HY20/40.

Инсталацията е примерна и трябва да бъде извършена от квалифициран технически персонал!

partial image

03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Модел - VST05M
Присъединителен размер Ø 22
Макс. товар kW 11
Захранване V/Ø/Hz 230/1/50
Воден поток Kvs - 7.1
Сработващо време sec 8
Консумация при сработване W 7
Клас на влагозащитеност - IP54
Аксесоари