• Предотвратява кондензация в охлаждащ режим
  • Включен в другите термоелектрически хидравлични комплекти


50.00лв.
Допълнителни модули

01 Функции
03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Съвместимост всички модели Bi2 Air SL
Съвместимост всички модели Bi2 Air SLR
Съвместимост всички модели Bi2 Smart SL
Съвместимост всички модели Bi2 Smart SLR
Съвместимост всички модели Bi2 Smart S1 SL
Съвместимост всички модели Bi2 Smart S1 SLR
Съвместимост всички модели Bi2 Naked SLI
Съвместимост всички модели Bi2 Naked SLIR
Аксесоари