• Електро-удължение за датчика и мотора на вентилатора при десни хидравлични връзки.
  • За модели Bi2 Smart SL ≤ 600 и Bi2 Smart SLR ≤ 600
  • За модели Bi2 Smart S1 SL ≤ 600 и Bi2 Smart S1 SLR ≤ 600
  • За модели Bi2 Naked SL ≤ 600


60.00лв.
01 Функции
03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Съвместимост модели ≤ 600 Bi2 Smart SL
Съвместимост модели ≤ 600 Bi2 Smart SLR
Съвместимост модели ≤ 600 Bi2 Smart S1 SL
Съвместимост модели ≤ 600 Bi2 Smart S1 SLR
Съвместимост модели ≤ 600 Bi2 Naked SLI
Аксесоари