• Състои се от трипътен разпределителен вентил (с термоелектрическа задвижка и прекъсвач) и дръжка
  • Вентилът: контролира топлинните емисии на конвектора пресичащи водния поток
  • Дръжката: позволява балансиране загубите на натоварване на системата
  • Байпасът: поддържа водата циркулираща в системата
  • Задължителен за версиите с радиаторен панел (с изключения)
  • Изключения при: използван комплект 2-пътен вентил (B0832) или колектор с термоелектрическа глава


275.00лв.
01 Функции
03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Съвместимост всички модели Bi2 Air SL
Съвместимост всички модели Bi2 Air SLR
Съвместимост всички модели Bi2 Smart SL
Съвместимост всички модели Bi2 Smart SLR
Съвместимост всички модели Bi2 Smart S1 SL
Съвместимост всички модели Bi2 Smart S1 SLR
Съвместимост всички модели Bi2 Naked SLI
Съвместимост всички модели Bi2 Naked SLIR
Аксесоари