• Трипътният вентил е задължителна част от оборудването за сплит термопомпи Hydrolution на охлаждане
  • Присъединителен размер: Ø22mm
  • Максимален товар: 11kW (свързва се и се контролира от RC-HY-20/40-W)
  • Трипътният превключващ вентил не е нужен при термопомпи Hydrolution All-In-One


341.00лв.
01 Функции
02 Описание

Трипътен разпределителен вентил VCC

Трипътният разпределителен вентил за охлаждане VCC прави възможно използването на охлаждане в 4-тръбна система. След него охлаждането се разпределя в отделна система от отоплението. Това изисква термопомпата и вътрешният модул да поддържат функцията за охлаждане.

partial image

Приложение на VCC

По време на охлаждане потокът на зареждане е към охладителната система с помощта на трипътния вентил за охлаждане VCC (QN12). В други случаи потокът на зареждане се контролира през останалите части на системата. Приложената диаграма представя нагледно функцията и приложението на трипътния разпределителен вентил VCC.

AA25: Вътрешен модул

EQ1: Охладителна система (4-тръбна)

  • BT64: Температурен датчик, охлаждане
  • CP 6: Буферен съд за охлаждане (опция)
  • GP13: Водна помпа, охлаждане
  • QN12: Трипътен разпределителен вентил VCC

EB101: Термопомпена система 

partial image

Монтаж на VCC

Охлаждащият трипътният вентил VST (QN12) винаги се монтира като първи реверсивен вентил между източника на топлина и останалата част от системата. В режим на стартиране, без управляващо напрежение, реверсивният вентил за охлаждане трябва да е отворен към останалата част от системата. Когато се подаде управляващо напрежение, реверсивният вентил на охлаждането се отваря към охладителната система. Монтажът се изпълнява както следва:

1. Натиснете адаптерния вал (1) върху вала на клапана (2). Вижте прикрепеното изображение.

2. Натиснете адаптерния вал (3) върху адаптерния вал на клапана. Проверете дали адаптерът може да бъде усукан.

3. За да заключите адаптера към вентила, натиснете шената (4) в отворите за вкарване на адаптера и натиснете адаптера надолу, докато чуете щракване.

4. За да заключите двигателя на клапана към адаптера, закрепете двигателя на клапана (5) в заводски монтираните шини на адаптера и го натиснете надолу върху докато се чуе щракване.

5. Издърпайте шините (2.1) (2.2) от съответната част и освободете компонентите. Вижте прикрепеното изображение.

partial image

Захранване на VCC

Електрическата инсталация и обслужването трябва да се извършват под надзора на квалифициран електротехник. Прекъснете тока с прекъсвача, преди да извършите каквото и да е обслужване. Електрическа инсталация и окабеляването трябва да се извърши в съответствие с действащите разпоредби. Двигателя на клапана се подвързва по показания начин и се свързва към управление RC-HY20/40.

Инсталацията е примерна и трябва да бъде извършена от квалифициран технически персонал!

partial image

03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Модел - VCC05M
Присъединителен размер Ø 22
Макс. товар kW 11
Захранване V/Ø/Hz 230/1/50
Воден поток Kvs - 7.1
Сработващо време sec 8
Консумация при сработване W 7
Клас на влагозащитеност - IP54
Аксесоари