• Управлението е задължителна част от оборудването за сплит термопомпи Hydrolution
  • Многофункционален контролер с голям цветен дисплей
  • Лесно управление с интуитивен интерфейс
  • Пълна и точна информация за работни параметри
  • Позволява контрол на външен топлинен източник
  • Позволява каскадно свързване на до 6 термопомпи Hydrolution
  • LAN вход за бърз контрол и наблюдение на системата през myUpway


2 820.02лв.
01 Функции
02 Описание

Управление RC-HY40

Оборудван с голям цветен дисплей и изключително достъпен интерфейс, многофункционалното управление дава ясна информация за текущото състояние на термопомпата Hydrolution. За разлика от базовото управление RC-HY20, с RC-HY40 могат да се управляват повече от една инсталация Hydrolution. Дистанционното предоставя общ преглед на данните на всички монтирани уреди, както температура и време на работа. LAN връзката за контрол през интернет чрез myUpway, дава бърз общ преглед на текущото състояние на инсталацията и възможност за дистанционен контрол.

partial image

Каскадно свързване (до 128kW)

Всички сплит системи Hydrolution предлагат възможност за модулни комбинации (каскадно свързване) чрез които да се достигне нужната мощност за отопление или охлаждане. Могат да се комбинират до 8 системи и да се управляват от контролер RC-HY40.Чрез каскадното подвързване на термопомпите, не само се повишава мощността на системата, но и се регулира ефективността, повишава се надеждността и се подсигурява непрекъсната работа на системата, дори при нужда от сервизиране.

Чрез комбинацията на системи от различни мощности се дава изключителна гъвкавост за постигане на нужните параметри без да се прави преоразмеряване с голяма и енергоемка термопомпа.

*Представеният пример е на система MHI Hydrolution 42kW, резултат от комбинацията на 2х MHI Hydrolution16kW и 1х MHI Hydrolution10kW.

partial image

Интеграция на външен отоплителен източник

Системата MHI Hydrolution, оборудвана с RC-HY40, има възможност за интеграция на външен отоплителен източник - пелетна горелка или газов бойлер. В тази окомплектовка е възможно да се зададе температура на водата до 65°C с помощта на външния източник и без нужда от нагревател ELK9M. Това гарантира непрекъсната и независима работа на отоплителната система при всякакви условия. Управлението на Mitsubishi Heavy Industries предоставя възможност за 3 режима на работа:

  • Автоматичен режим: задава се оперативната температура както на термопомпата ката и на външния източник.
  • Ръчен режим: изберане на режим вкл./изкл. за термопомпа или за външен топлинен източник. 
  • Само външен източник: позволява използването на външния източник за отопление и БГВ

partial image

LAN управление през myUpway

Специално разработено за Mitsubishi Heavy Industries, myUpway предоставя възможност за мониторинг и контрол на Hydrolution. Всеки контролер окъм системите Hydrolution е оборудван с LAN порт за жична връзка към интернет. След свързване е нужно създаване на потребителски профил за достъп до бърз общ преглед на текущото състояние на инсталацията и възможност за дистанционен контрол.

partial image

03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Модел - RC-HY40-W
04 Технически чертежи

technical schema image

technical schema image

Аксесоари