• Приложим за бойлер Mitsubishi Heavy Industries PT300
  • Диапазон на измерване: 5-85 л/мин
  • Задължително е да е в комбинация с управление RC-HY40


447.00лв.
01 Функции
02 Описание

Съдържание и приложение

Топломерът EMK се използва за измерване на водния поток за отчитане на топлинния обем към основния контролер, който показва наличния топлинен обем за използване. Комплектът се състои от следното:

  • 1х дебитомер
  • 1х кабел за дебитомер
  • 2х присъединителна гайка
  • 2х медна тръба с фланец на помпата Ø28

Дебитомерът се монтира в захранващата верига, между термопомпата и друга система, например между вътрешната секция и първия реверсивен вентил. Температурата се измерва с помощта на съществуващия сензор на инсталацията.

partial image

03 Технически характеристики
  Мерна единица Стойност
Модел - EMK300M
Диапазон на измермане l/min 5.00 до 85.00
Спад на налягането kPa 0.10 до 18.00
Температура на околната среда °C -15 до +85
Средна температура °C <125
Захранване VDC 5 ±5%
Сигнал V 0,1 – 4,75
Аксесоари